Dầu bí đỏ
1. Giới thiệu chung về dầu hạt bí đỏ Dầu bí đỏ là loại dầu được chiết xuất từ hạt quả bí đỏ (bí ngô) bằng phương pháp...
Bột Curcumin
1.Giới thiệu chung về Curcumin Curcumin được chiết từ củ nghệ (Curcuma longa L.) đã được sử dụng từ hàng ngàn năm trước...
Bột địa liền
1. Giới thiệu chung về bột địa liền Bột địa liền được tán mịn từ thân rễ đã thái phiến hay sấy khô của cây Địa liền (...
Bột Artemisinin
1. Giới thiệu chung về Artemisinin Artemisinin là hoạt chất nổi tiếng lần đầu tiên được chiết từ cây Thanh cao hoa vàng...

Trang