1. Giới thiệu về bột Andrographolide Andrographolide là một diterpenoid lactone được chiết xuất từ cây xuyên tâm...
Nano Curcumin
1. Giới thiệu về curcumin Curcumin là một polyphenol có màu vàng được chiết xuất từ phần ​​thân rễ của nghệ (Curcuma...
Bột Strychnin
1. Mô tả Strychnin là một loại alcaloid chính có trong hạt Mã tiền và có nhiều tác dụng sinh học. Công thức hóa học...
Bột berberin
1. Giới thiệu chung về Berberin Berberin là một alcaloid được phát hiện trong khoảng 150 loài thuộc nhiều họ thực vật...
Rotundin Sulfate
1. Mô tả Rotundin có tên khoa học là L-Tetrahydropalamatine, Rotundin là một alcaloid chủ yếu được chiết từ một số loại...
Dầu Tumerone
1. Mô tả Tumerone là một trong những hoạt chất sinh học quý giá được chiết xuất từ của nghệ vàng, tumerone tồn tại với...
Piperin
1. Mô tả Piperine lần đầu tiên được phát hiện bởi Hans Christian rsted vào năm 1819 và được biết đến như một trong...
Bột Rutin
1. Giới thiệu chung về bột rutin Rutin (3,3’,4’,5,7-pentahydroxyflavone-3-rhamnoglucoside) là một loại flavonoid thuộc...
Bột Sulforaphane
1. Giới thiệu chung về bột Sulforaphane Bột Sulforaphane có màu nâu, Sulforaphane có cấu trúc hóa học 4-...
Bột thông đất
1. Giới thiệu chung về bột thông đất Cây Thông đất hay Thạch tùng thân gập, Thạch tùng vẩy (Huperzia squarrosa (Forst...

Trang