Tiến sĩ Trần Hữu Thị - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu thực phẩm chức năng

Tiến sĩ Trần Hữu Thị - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu thực phẩm chức năng
Thông tin: 

Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu thực phẩm chức năng

Tiến sĩ Trần Hữu Thị - Vua dược liệu Việt, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Thực phẩm chức năng - Cố vấn về nghiên cứu, chiết xuất.