Các đề tài được nghiên cứu tại viện thực phẩm chức năng Riff

Các đề tài đã được nghiên cứu và triển khai tại Viện thực phẩm chức năng bởi các nhà khoa học đang làm việc tại viện và các cộng sự bao gồm:

1

Triết tách curcuminoid từ củ nghệ vàng Việt Nam ở quy mô pilot/ Isolating curcuminoids from Vietnamese golden tumeric root in pilot scales

2

Cải thiện độ tinh khiết của curcuminoid triết tách từ củ nghệ vàng bằng kỹ thuật kết tinh dung môi đối kháng/ Improving curcuminoids purity that isolated from Vietnamese golden tumeric root by antisolvents technique.

3

Sản xuất nano curcuminoid từ củ nghệ vàng ở quy mô pilot/ Produce nano curcuminoids from golden tumeric roots in pilot scales.

4

Sản xuất đồ uống detox gừng- nano curcuminoid/ Produce detox ginger- nano curcuminoids

5

Sản xuất đồ uống detox gừng- nano curcuminoid- tinh chất quế/ Produce detox ginger- nano curcuminoids - cinamon extract

6

Triết tách và tinh sạch rutinoid từ hoa hòe ở quy mô công nghiệp/ Isolation and purify rutinoids from sophora flower in industrial scales

7

Triết tách artemisin từ cây thanh hao hoa vàng/ Isolation artemisin from sweet wormwood (Artemisia annua)

8

Triết tách và tinh sạch andrographolide từ cây xuyên tâm liên ở quy mô công nghiệp/ Isolation and purify andrographolide from green chinetta (Andrographis paniculata) in industrial scales

9

Nghiên cứu kết tinh andrographolide bằng kỹ thuật kết tinh dung môi đối kháng/ Studying crystalize andrographolide by antisolvents technique.

10

Tổng quan các nghiên cứu ứng dụng andrographolide từ cây xuyên tâm liên đối với các bệnh do virus/ Review applycation of andrographolide from green chinetta

11

Triết tách và tinh sạch piperine từ hạt tiêu đen ở quy mô công nghiệp/ Isolation and purify piperine from black pepper in industrial scales

Đánh giá bài viết