Ebook - Nghiên cứu thuốc từ thảo dược

TẢI VỀ NGAY

Nghiên cứu thuốc từ thảo dược

Nội dung tập giáo trình này gồm 5 phần sau:

Phần 1: Điều tra và bảo tồn nguồn dược liệu thiên nhiên ở Việt Nam.

Phần 2: Kỹ thuật trồng trọt, chăm bón, tạo giống và thu hoạch cây thuốc.

Phần 3: Chiết xuất dược liệu.

Phần 4: Các nhóm hợp chất thiên nhiên chính trong dược liệu.

Phần 5: Các phương pháp hóa lý ứng dụng trong phân tích, kiểm nghiệm dược liệu.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Đánh giá bài viết